Nowe ekologiczne źródło energii: energia cieplna mórz i oceanów

Wody morskie i oceaniczne w okolicach równika stanowią naturalny kolektor słoneczny; ich temperatura na powierzchni to ok. 30 stopni. Obliczono, że dzienna absorpcja energii słonecznej przez wody w strefie międzyzwrotnikowej jest równa energii z 250 mld baryłek ropy naftowej, stąd pomysł wykorzystania takiego źródła wydaje się oczywisty i nieunikniony.

battery-162065_640Elektrownie marotermiczne wykorzystują różnicę w temperaturze na powierzchni (20-30 stopni Celsjusza) i w głębi oceanu, na głębokości ok. 300-500 m (7 stopni C). Do produkcji energii używa się czynnika roboczego (freon, propan, amoniak), który paruje w temperaturze wód powierzchniowych, a skrapla w temperaturze wód głębinowych. Powstała para napędza turbinę niskiego ciśnienia, która jest sprzężona z generatorem. Powstała energia zostaje przesłana na brzeg poprzez kabel.

Sprawność elektrowni marotermicznych jest niewielka i, zależnie od różnicy temperatur, wynosi zwykle ok. 2-6%. Jest to jednak źródło energii niewyczerpalnej, całorocznej, pozwalającej na stały dopływ ekologicznej energii. Elektrownie nie produkują zanieczyszczeń, wręcz przeciwnie, pomagają środowisku, ponieważ mieszanie wody z powierzchni i z głębin wzmaga produkcję biomasy oraz redukuje ilość dwutlenku węgla w atmosferze. Produktami ubocznymi są świeża, odsolona woda i biomasa, które człowiek również jest w stanie wykorzystać. Z tego powodu można przypuszczać, że wciąż raczkująca technologia w przyszłości zyska na znaczeniu i będzie istotna w codziennym życiu ludzi.

wody oceaniczne