You are currently viewing Wiercenie studni a kwestie prawne

Wiercenie studni a kwestie prawne

Studnie są konstrukcjami, które pozwalają na efektywne wydobywanie wody, a pozwolić może sobie na nią niemalże każda osoba. W tym celu należy wywiercić otwór, a do jego wnętrza zaimplementować specjalną, nowoczesną pompę, której zadaniem będzie przede wszystkim pozyskiwanie wód osadzonych na niskich poziomach. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt czy będzie miała być ona pitna, czy też służyć na przykład do podlewania.

Czy można na swojej działce wybudować studnię?

tanie wiercenie studni - WrocławIstotne są także kwestie prawne. Jak zostało wcześniej wspomniane, na studnie może pozwolić sobie spora ilość osób, jednakże ważne są również kwestie prawne, które do rozpoczęcia budowy tego rodzaju elementu są jasno sprecyzowane. Przede wszystkim należy pamiętać, że budowa studni podlega prawu budowlanemu, wodnego, geologicznego, ale również górniczego w związku z czym muszą być one respektowane. Pierwsze z wymienionych praw determinuje wyłącznie kwestie związane z odległością osadzenia studni od granic działki, a pozostałe dotyczą głównie samego procesu wykonywania prac. W niektórych przypadkach konieczne jest, aby budowa studni została zgłoszona, a nawet konieczne jest uzyskanie stosownego pozwolenia wodno-prawnego. Następuje to w przypadku, gdy przekracza ona głębokość 30 metrów, a na dodatek wydajność przekracza 5 metrów sześciennych na dobę.

wiercenie studni wrocławBy je uzyskać, należy wypełnić odpowiedni formularz, dołączyć do niego dokumentację geologiczną, plany budowy oraz oświadczenie o prawie do wykorzystania działki w celach budowlanych. Po uzyskaniu odpowiednich pozwoleń można rozpocząć budowę samej studni. Najlepszym rozwiązaniem może okazać się skorzystanie z takich usług jak tanie wiercenie studni – Wrocław oraz wiele innych miast posiada bardzo dużo firm zajmujących się wykonywaniem prac tego typu. Zostaną one wykonane w pełni profesjonalnie, a dodatkowo warto dodać, iż zazwyczaj można liczyć na dodatkową pomoc prawną w taki sposób, by nie zrobić czegoś, co może okazać się niezgodne z prawem. Wszelkie roboty budowlane można rozpocząć po wykonaniu odpowiednich pomiarów, a także planów. Wybudowanie studni jest stosunkowo prostym zajęciem, które nie powinno najczęściej trwać dużo czasu.

Koniecznie jest jednak, by odpowiednio dopasować jej plan zgodnie z preferowanym sposobem korzystania. W przypadku, gdy studnia okaże się większa aniżeli 30 metrów, konieczne może okazać się uzyskanie stosownych pozwoleń na budowę – w innym przypadku jej stworzenie okaże się nielegalne. Należy także pamiętać o tym, by konstrukcja znajdowała się w odpowiedniej odległości od granic działki, co jest sprecyzowane w prawie budowlanym.