You are currently viewing Trochę o aluminium i profilach

Trochę o aluminium i profilach

Aluminium jest materiałem, które obecnie znalazło zastosowanie przy produkcji wielu elementów, jednak najczęściej ta produkcja dotyczy branży budowlanej. Bardzo popularne są profile aluminiowe, które można wykorzystywać do produkcji szkieletów różnych konstrukcji czy podczas wykończania owych elementów budowlanych.

Profile z aluminium są wytrzymałe

Aluminium profileZacznijmy jednak najpierw od omówienia samego aluminium. Jest to glin, który zawiera różną zawartość zanieczyszczeń. To ile w danym produkcie będzie zanieczyszczeń w głównie zależy od tego, jaką metodą jest on otrzymywany. Aluminiów, które wykorzystuje się do wykonywania profili powstaje najczęściej z boksytu. Po wzbogaceniu dany urobek zamienia się w tlenek glinu. Tlenek ten powstaje poprzez rozdrabnianie boksytu, a następnie poprzez proces Bayera miesza się go z wapniem palonym oraz z wodorotlenkiem sodu. Po tych czynnościach całość trafia do ciśnieniowego zbiornika, a następnie się dany zbiornik podgrzewa do temperatury dwustu czterdziestu stopni Celsjusza. Podczas tego procesu powstaje glinian sodu. Następnie usuwa się za nieczystości oraz wykonuje hydrolizę w efekcie, której powstaje wodorotlenek glinu, następnie po kalcynacji powstaje tlenek glinu. Aluminium, które znamy powstaje dzięki procesowi Halla-Heroulta. Dlatego zanim będzie możliwe wykonanie profili aluminiowych tlenek glinu należy rozpuścić e stopionym kriolicie, który ma temperaturę ponad dziewięciuset stopni Celsjusza. Następnie całość poddawana jest elektrolizie prądem o natężeniu ponad sto tysięcy amperów. Gotowe aluminium opada na dno. Następnie z niego możliwe jest wykonywanie profili czy też kątowników, które bardzo dobrze znamy. Jeśli chodzi o profile aluminiowe, to są to elementy konstrukcji o stałym przekroju jak i najczęściej o dość dużej długości. Profil aluminiowy zostaje wytłoczony. Jak już zostało wspomniane ma stały przekrój, który może mieć różny kształt. W budownictwie najpopularniejszy jest kątownik aluminiowy. Jednak spotyka się również inne profile. Jak teownik, czy złączenie dwóch teowników, czyli dwuteownik. Wykonane z aluminium profile to również ceowniki czy zetowniki. Także na rynku można spotkać pełne profile aluminiowe, jak na przykład profile o przekroju koła czy prostokąta. To, z jakim profilem będziemy mieli do czynienia zależy w dużym stopniu od tego, do czego będzie on miał być wykorzystany.

Obecnie profile aluminiowe są wykorzystywane podczas produkcji czy montażu okien. Także bez nich nie może się odbyć wykonywanie ścianek działowych z płyt kartonowo – gipsowych. W naszych domach bardzo często barierki schodów czy inne wykończenia również są wykonywane z takich profili.