You are currently viewing Rodzaje kamer termowizyjnych i detektorów

Rodzaje kamer termowizyjnych i detektorów

Termowizja, lub termografia, jest bardzo ciekawą dziedziną nauki, która stosowana jest w dzisiejszych czasach dosyć często, nawet w najróżniejszych przedsiębiorstwach, czy to zajmujących się aspektami medycznymi, budowlanymi czy elektrycznymi.

Czym charakteryzują się kamery termowizyjne?

Kamery termowizyjne

Każde z nich może wykorzystywać je do innych celów, gdzie kamera termowizyjna będzie idealnie wykonywała powierzone jej zadanie, analizując i obrazując otrzymywane promieniowanie podczerwieni z danego obiektu. Warto jednak wiedzieć, przed zdecydowaniem się na zakup odpowiedniego sprzętu firmy FLIR, czym dokładnie wyróżniają się kamery termowizyjne, a przede wszystkim ich najważniejszy element, czyli detektor podczerwieni. Zaczynając więc od początku, można wyróżnić dokładnie dwa pasma odnoszące się do przepuszczania promieniowania atmosfery, które dzielą się na krótkofalowe oraz długofalowe. Wybierając więc odpowiedni detektor, należy zwrócić uwagę na dokładność wykonywanych odczytów w ramach zakresu tych długości. Główny podział tego elementu opiera się na detektory termiczne i fotonowe, które mogą dodatkowo dzielić się na chłodzone, jak i niechłodzone. W zależności od zastosowania kamery termowizyjnej, będziemy zwracać uwagę na różne cechy. Do podziału termicznego można zaliczyć detektory bolometryczne, których używa się głównie do zastosowań w pomieszczeniach od temperaturze pokojowej. Kamera FLIR może być więc stosowana do stwierdzania różnego rodzaju wycieków, czy sprawdzenia odpowiedniego przepływu temperatury w wymiennikach ciepła. Dzięki jej zastosowaniu nie tylko może sprawdzić problematyczność całej sytuacji, ale także dokładnie zwrócić uwagę na jej rozkład, dzięki coraz to bardziej zaawansowanym rozdzielczościom detektorów. Do czujników ruchu lub kamer nastawionych na wyłapywanie poruszających się obiektów, stosuje się detektory piroelektryczne. Termowizja jest w nich oparta na porównywaniu poziomu promieniowania padającego na sąsiednie piksele, gdzie generowany jest odpowiedni sygnał, jeśli zostanie wykryta jakakolwiek różnica w ich natężeniu. Z drugiej strony, detektory fotonowe są najczęściej stosowane w kamerach krótkofalowych.

Dzięki takiemu rozwiązaniu, zwiększa się ich czułość względem otrzymywanego sygnału wyłapującego promieniowanie podczerwieni a także szybkość odświeżania wyświetlanych danych na monitorze. Kamera termowizyjna w krótkofalowym rozwiązaniu czy długofalowym, działa z bardzo podobną precyzją co do określania rozkładu temperatury w ciele stałym, dlatego pod tym aspektem oba typy sprawdzą się całkiem dobrze.