Pomiar temperatury i poziomu wilgotności w przemyśle

W produkcji na każdą skalę utrzymanie odpowiednich parametrów związanych np. z temperaturą, ilością zanieczyszczeń, wilgotnością powietrza czy jakością stosowanych materiałów ma ogromne znaczenie dla całego procesu produkcji i jego efektów. Z tego powodu każdy z tych czynników podlega stałej kontroli i badaniom jakości, aby parametry produktu nie uległy obniżeniu.

W pomiarze temperatury i wilgotność, które maja zasadnicze znaczenie np. przy suszeniu drewna czy magazynowaniu wielu produktów, pomagają czujniki Pt 100. Ich zastosowanie pozwala na równoczesne mierzenie obu wspomnianych parametrów i ich równoczesną analizę, co pozwala na zaoszczędzenie czasu.

Czujniki Pt100 wykorzystują platynę, która jest materiałem odpornym na szkodliwy wpływ wilgoci czy wysokiej temperatury. Wykonane z niej urządzenia pomiarowe są więc trwałe i sprawdzają się nawet w trudnych warunkach, nie wymagają przy tym częstych prac konserwatorskich. Innym popularnym materiałem jest nikiel, wykazujący podobne do platyny właściwości.

Odporność i trwałość to nie wszystko – liczy się także wygoda użytkowania i dokładność pomiaru. Pt 100 również pod tym względem nie zawodzą, a użytkownicy mogą polegać na zautomatyzowanych wynikach analizy ciepła i wilgotności.

czujnik pt 100