You are currently viewing Oprawy przeciwwybuchowe LED – zastosowanie w lakierniach

Oprawy przeciwwybuchowe LED – zastosowanie w lakierniach

Lakiernia to miejsce, w którym unosi się duża ilość pyłów. Trzeba więc stosować specjalne wyposażenie, które ograniczy negatywny wpływ unoszących się powietrzu substancji. Gazy, które są obecne w halach przemysłowych także mogą stanowić zagrożenie.

Oprawy przeciwwybuchowe a bezpieczeństwo pracy

oprawy przeciwwybuchoweWystarczy iskra. Na szczęście energooszczędne oprawy przeciwwybuchowe led zapobiegają wypadkom, spowodowanym właśnie pojawieniem się jakiejś iskry. Po prostu pyły i gazy czy inne niebezpieczne substancje nie mają styczności z oświetleniem. Jeżeli chodzi o konkretne typy opraw, to da się wyróżnić wiele takich klas. Jedne mają większą odporność i sprawdzają się w szczególnie wybuchowych warunkach, inne są mniejszym zabezpieczeniem, które wystarcza w miejscach pracy, w których ryzyko wybuchu może się pojawić rzadko. Na pewno jednak lakiernia jest jednym z miejsc, w którym musi się pojawić jak najwyższa ochrona. Tam bowiem najczęściej będą się pojawiać substancje łatwopalne. Najgorsze jest też właśnie to, że mogą się one unosić w powietrzu i nawet, jeśli ich nie widać, to mogą wybuchnąć, jeżeli nie zostaną zachowane odpowiednie środki ostrożności. Na pewno więc podstawę stanowią oprawy przeciwwybuchowe, które pomoże wybrać pracownik odpowiedzialny za bezpieczeństwo oraz higienę pracy w danym zakładzie.

oprawy przeciwwybuchoweDzięki temu będziemy mieć pewność, że typ tego elementu jest odpowiedni. W lakierniach jednak oczywiście nie tylko oprawy przeciwwybuchowe są tak bardzo istotne. Należy wyposażyć firmę także w odpowiedniej wielkości ściany lakiernicze. Nie mogą być one ani zbyt duże, ani za małe. Wiele zależy od tego, co jest malowane i w jakiej pozycji, a także od tego, ile jest miejsca w danym miejscu pracy. Mając pojęcie o tym, co się będzie działo w zakładzie, można go dopiero zacząć odpowiednio wyposażać. Poza ścianą przydadzą się odpowiednie filtry, które występują na rynku w bardzo wielu wersjach. Można zastanowić się, które z nich sprawdzą się najlepiej w danym przypadku. Na pewno ważne są też odciągi montowane tak, aby zmniejszyć ilość unoszących się substancji i zwiększyć jeszcze bezpieczeństwo, a także oczyścić stanowisko pracy. Podsumowując, można powiedzieć, że w lakierni potrzeba wielu przedmiotów, które wpływają na komfort pracy oraz ograniczenie do minimum zagrożeń.

Mamy tam bowiem do czynienia z licznymi szkodliwymi substancjami, a także z urządzeniami, które niewłaściwie użytkowane mogą niestety powodować nieszczęśliwe wypadki. Pracodawca powinien w miarę możliwości temu zapobiegać, zapewniając odpowiednie warunki pracy.