You are currently viewing Kiedy konieczne jest sporządzenie operatu wodnoprawnego?

Kiedy konieczne jest sporządzenie operatu wodnoprawnego?

Operat wodnoprawny należy do jednych z bardziej istotnych dokumentów w czasie realizacji dowolnej inwestycji. To właśnie od tego dokumentu zależne może być to, czy w czasie realizacji budowy nie dojdzie do skażenia ujęcia wodnego. Z tego właśnie względu tak ważne jest, aby operat wodnoprawny sporządzony został w odpowiedni sposób.

Operat wodnoprawny – dokument niezbędny przy realizacji inwestycji

operat wodnoprawny na śląskuChodzi tutaj w szczególności o wszystkie te, kiedy to inwestycja może mieć decydujący wpływ na ujście wody i jej użytkowanie. Chodzi tutaj w szczególności o budowę zbiornika wodnego, o inwestycje powiązane z regulacją koryta rzeki czy też o budowę systemu melioracyjnego. Oprócz tego, na utworzenie operatu wodnoprawnego zdecydować się powinni wszyscy ci, którzy planują budowę urządzeń wodnych. Jeżeli chodzi o operat wodnoprawny na śląsku, jest on kluczowy dla uzyskania tak zwanego pozwolenia wodnoprawnego. Jest to nic innego niż pozwolenie na realizację inwestycji, które uzyskać można w odpowiednich jednostkach samorządu. Dzięki temu dokumentowi, urząd może zyskać pewność, że inwestycja będzie zgodna z prawem wodnym i nie będzie miała jakiegokolwiek negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

dokumentacja Oczywiście, będzie to możliwe jedynie w przypadku prawidłowego sporządzenia operatu. Można go uzyskać jedynie w wojewódzkim lub miejskim zarządzie gospodarki wodnej. Urząd ten odpowiedzialny jest bowiem za bieżące kontrolowanie i regulowanie korzystania z wód i zasobów wodnych. Oprócz tego, dokument ten jest możliwy do uzyskania również w Starostwie Powiatowym lub też w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska. W zależności do rodzaju i formy planowanej inwestycji, w pewnych sytuacjach konieczne może być złożenie wniosku o uzyskanie operatu wodnoprawnego do kilku urzędów jednocześnie. Dobrym pomysłem jest również uzyskanie profesjonalnej pomocy przy kompletowaniu wszystkich dokumentów, koniecznych do stworzenia operatu wodnoprawnego.

W obecnym czasie w czasie realizacji praktycznie dowolnych inwestycji budowlanych, zwraca się szczególną uwagę na ochronę środowiska. Aby mieć pewność, że nie zostanie ono skażone albo też zanieczyszczone, trzeba postarać się o odpowiednie pozwolenie na realizację inwestycji w jednostce samorządu terytorialnego. Zanim jednak uzyska się takie pozwolenie, wyrobić trzeba odpowiedni dokument, znany jako operat wodnoprawny. Odnosić się on będzie przede wszystkim do ochrony ujęcia wodnego i zasobów wody podziemnej i gruntowej.