You are currently viewing Jak wzorcuje się sprzęty pomiarowe?

Jak wzorcuje się sprzęty pomiarowe?

Każdy miernik służący do zastosowań profesjonalnych, wymaga odpowiedniej kalibracji. Jest to ważne przede wszystkim z tego względu, aby nie można mieć żadnych zastrzeżeń, co do jego dokładności. Taką kalibrację należy co jakiś czas powtarzać, przede wszystkim aby upewnić się że dokładność pomiarowa danego urządzenia po pewnym czasie nie uległa zmniejszeniu. Mogłoby się tak stać przede wszystkim na skutek różnych czynników, które mogą mieć bardzo niekorzystny wpływ na urządzenia pomiarowe.

Fachowe wzorcowanie sprzętów pomiarowych

sprzęty pomiaroweDlatego też, gdy dany miernik jest użytkowany w trybie ciągłym przez całą dobę, konieczne może być ponowne wzorcowanie urządzenia pomiarowego. W takich wypadkach, gdy mowa jest na przykład o miernikach, które służą do kontrolowania pracy instalacji produkcyjnych, ponowna kalibracja musi być wykonywana nie rzadziej, niż co okres sześciu miesięcy. W przypadku tych urządzeń

, które są stosowane z nieco mniejszą intensywnością, kalibrację należy powtarzać co rok, lub co dwa lata, Warto jednak wiedzieć, na czym polega w ogóle wzorcowanie mierników. Jest to metoda kalibracji pomiarowego sprzętu elektrycznego, która to ogranicza się do wgrania do jego pamięci, tak zwanego wzorca miar. Jest to zbiór wartości liczbowych, które ułatwiają danemu mierniki dokładne określenie wyników pomiarów.

 

sprzęty do pomiaruDodatkowo, jedynie wyniki z urządzeń pomiarowych poddanych tej procedurze kalibracji, mogą być w praktyce ze sobą porównywane, z racji tego, że odnoszą się do jednej wartości. Procedura kalibracji oczywiście, musi być przeprowadzona w odpowiednich jednostkach badawczych, których na szczęście jest coraz więcej. W przypadku niektórych przyrządów pomiarowych, na przykład tych używanych podczas badań meteorologicznych, konieczne może się okazać wykonanie wzorcowania, aby w ogóle możliwe było korzystanie z danego sprzętu. W innych przypadkach zaś, nie jest to wymagane, ale dla każdego użytkownika sprzętu powinno być istotne, aby korzystać z miernika przystosowanego do używanych jednostek miar. W wielu przypadkach, powtórne wzorcowanie jest realizowane w ramach gwarancji producenta, ze względu na to że jest normalnym aspektem dbania od nas sprzęt pomiarowy.

W obecnym czasie bardzo dużo uwagi poświęca się odpowiedniej kalibracji profesjonalnego sprzętu pomiarowego. Wszystko z tego względu, że jest to bardzo ważne, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo jego użytkowników. Taka kalibracja, ma na celu przede wszystkim ustandaryzowanie wyników pomiarów różnych sprzętów tak, by prezentowane przez nie wskazania mogły być ze sobą porównywane.

Po więcej informacji sięgnij na stronie www.cbidgp.pl!