You are currently viewing Jak spawać stal węglową?

Jak spawać stal węglową?

Do najczęściej wykorzystywanych materiałów można dzisiaj zaliczyć stal węglową. Oznacza się ją symbolem CS. Powstaje z połączenia węgla oraz żelaza z niewielką domieszką innych pierwiastków. Ilość dodatkowych pierwiastków określana jest przez normę PN-EN 10020:2003 i zwykle nie może przekraczać jednego procenta.

Stal węglowa – łatwość w obróbce, niskie koszty produkcji oraz szerokie zastosowanie

profesjonalne spawanie stali węglowychStal węglową można zabezpieczyć przed korozją za pomocą cynku, a jedną z metod jej obróbki jest spawanie. Wyróżnia się różne rodzaje stali węglowej, które różnią się od siebie ilością węgla w składzie. Ważnym parametrem stali węglowej jest także jej odtlenienie. Stal węglową można podzielić także ze względu na skład chemiczny. Według zastosowania wyróżnia się stal konstrukcyjną, narzędziową oraz specjalistyczną. Wyższa zawartość węgla w stali sprawia, że jest ona mocniejsza, ale trudniejsza w obróbce i mniej elastyczna. Metodę spawania stali węglowej należy dobrać odpowiednio do jej gatunku. Stal, która określana jest jako trudna do spawania, powinna być najpierw odpowiednio podgrzana. Można także zwiększyć energię liniową łuku. Węglowa stal niskostopowa może być spawana metodą MIG/MAG, TIG lub MMA. Wybór metody wpływa przede wszystkim na końcową jakość spawu.

spawanie stali Obecnie profesjonalne spawanie stali węglowych musi być realizowane przez spawaczy, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia. Podczas wybierania metody spawania stali węglowej należy brać pod uwagę umiejętności spawacza oraz charakterystykę gatunku stali. Różne metody mogą także powodować powstanie innych spoin, co może być istotne ze względów technicznych. Należy zachować odpowiednie procedury związane z nagrzewaniem się stali, żeby uniknąć powstawania szczelin i pęknięć podczas jej stygnięcia. Spawanie krótkim łukiem pozwala uzyskać cienką spoinę. Nie wolno zapominać o konieczności suszenia pręta spawalniczego podczas spawania stali średnio-węglowej. Na jakość spawu wpływa także wybór odpowiedniego drutu. Ponieważ stal węglowa ma bardzo szerokie zastosowanie, popyt na spawaczy potrafiących się z nią obchodzić jest bardzo duży.

Stal węglowa wykorzystywana jest do celów konstrukcyjnych, produkcji maszyn oraz specjalistycznego sprzętu. Za jedną z największych zalet stali węglowej uznaje się jej niską cenę, co przekłada się na dużą dostępność tego materiału. Podczas spawania należy zadbać o odpowiednie parametry, takie jak natężenie prądu i średnia drutu elektrodowego. Metoda spawania wpływa na jakość końcową spoiny.