You are currently viewing Czym jest instalacja teletechniczna?

Czym jest instalacja teletechniczna?

Szczególnym rodzajem instalacji elektrycznych są te, które wykorzystują prąd o niskim natężeniu. Nazywa się je instalacjami teletechnicznymi lub niskoprądowymi. Służą one do transmisji danych oraz zasilania urządzeń. Przewodzą prąd o natężeniu 12 lub 24 V. Jako medium transmisyjne wykorzystuje się przewody światłowodowe lub kable miedziane.

Instalacja teletechniczna – co warto wiedzieć?

instalacja teletechniczna Wykorzystanie instalacji teletechnicznych pozwala na stworzenie monitoringu, systemu alarmowego lub przesyłanie danych w budynkach biurowych. Wykorzystywane są także fale radiowe. W instalacjach teletechnicznych można łączyć ze sobą różne elementy o odmiennych funkcjach. Do najpopularniejszych instalacji teletechnicznych zalicza się systemy przeciwpożarowe, monitoring oraz alarmy antywłamaniowe. Dzięki centralom sterującym i nowoczesnej elektronice możliwe jest łączenie wielu systemów w jeden. Wymaga to stworzenia bardziej rozbudowanej instalacji teletechnicznej, ale daje też dużo większe możliwości. Systemy przeciwpożarowe posiadają własne czujniki dymu oraz wysokiej temperatury. Telewizja przemysłowa pozwala dozorować nawet duży obiekt. Alarmy chronią przed napadem oraz włamaniem. W biurowcach wykorzystuje się instalacje teletechniczne do kontroli dostępu oraz rejestracji czasu pracy wszystkich zatrudnionych osób. Wysokiej jakości instalacje teletechniczne w Bielsku wykonują doświadczeni elektronicy.

instalacja sieciowa Wymaga to wstępnego zaplanowania i projektu, który uwzględnia specyficzne potrzeby danej instalacji. Inaczej projektuje się strukturalną infrastrukturę sieciową, a w inny sposób system elektrycznego oddymiania. Tworzenie instalacji przebiega w kilku etapach. Pierwszy z nich to ustalenie potrzeb inwestora, który określa, jakiego rodzaju urządzenia ma zasilać i obsługiwać instalacja. Ta wiedza pozwala wybrać odpowiedni sprzęt i zaprojektować przebieg instalacji. Na bazie projektu buduje się infrastrukturę. Wymaga to przeprowadzania przewodów przez ściany, obsadzania koryt na kable i tworzenia szaf rozdzielczych o dopasowanej charakterystyce. Po przygotowaniu wszystkich elementów infrastruktury układa się kable i montuje urządzenia. Po podłączeniu wszystkich czujników, sensorów i efektorów, należy wykonać testy rozruchowe. Jednostka sterująca może wymagać także aktualizacji programowania.

Zakończywszy montaż instalacji, firma powinna wystawić dokumentację powykonawczą. Inwestor może skorzystać z usług zewnętrznego inspektora, żeby przeprowadzić odbiór powykonawczy. Instalacje teletechniczne używane są przede wszystkim w firmach i obiektach użyteczności publicznej.