You are currently viewing Co warto wiedzieć o projektach wjazdu?

Co warto wiedzieć o projektach wjazdu?

W ciągu ostatnich lat zupełnie w inny sposób zaczęto podchodzić do tego, w jaki sposób wyglądać powinny zjazdy z drogi. Ta kwestia jest aktualnie regulowana przez odpowiednie rozporządzenie Ministra Infrastruktury. Te znowelizowane zasady weszły w życie wraz z początkiem 2022 roku. Według tych znowelizowanych norm prawnych, zjazdy i wjazdy zostały podzielone odgórnie na dwa odrębne rodzaje.

Pierwszym jest tak zwany zjazd indywidualny, a drugim zjazd publiczny

dopracowany projekt wjazdu w KrakowieOczywiście,w stosunku do obydwu wymienionych rodzajów należy podejść w zupełnie inny sposób, jeżeli chodzi o ich podstawowe cechy konstrukcyjne. Zjazd czy też wjazd z i na drogę publiczną, to nic innego, jak połączenie jezdni z nieruchomością gruntową, usytuowaną poza pasem drogowym. Zjazd może przybrać postać jedno, lub też dwukierunkową. Ważne jest, aby pamiętać o tym, że to połączenie z głównym pasem jezdni musi przybrać odpowiednią formę. Jeżeli chodzi o dopracowany projekt wjazdu w Krakowie, musi być on w szczególności dostosowane do potrzeb użytkowników, którzy z jego możliwości głównie będą korzystać. Zjazdy zwykły koncentrują się na potrzebach pieszych oraz kierowców samochodów osobowych. Zjazd techniczny z kolei jest stworzony specjalnie dla potrzeb pojazdów obsługi ruchu czy też, w wyjątkowych sytuacjach, dla ruchu pojazdów służb ratowniczych.

wjazd na posesję Kolejnym rodzajem wjazdu jest z pewnością ten awaryjny. To właśnie on przeznaczony jest do użytkowania przez służby ratownicze oraz dla ruchu pojazdów obsługi drogi. Dla użytkowników prywatnych oraz firm przeznaczone są z kolei zjazdy i wjazdy “zwykłe”, dawniej nazywane zjazdami indywidualnymi oraz publicznymi. Ta nazwa jednak nie funkcjonuje już w oficjalnej terminologii. Ze względu na sporą liczbę informacji, które trzeba uwzględnić podczas projektowania zjazdów i wjazdów, zadanie to zdecydowanie najlepiej będzie zlecić profesjonalistom. Tylko w takiej sytuacji będzie można mieć pewność, że w trakcie tworzenia takiego odcinka drogi nie dojdzie do żadnych błędów formalnych, wykluczających go praktycznie z normalnego użytkowania.

Zjazdy i wjazdy na drogi o różnym charakterze powinny być obecnie tworzone z uwzględnieniem wielu cennych reguł. Tylko w takiej sytuacji uzyskać będzie można pewność, że korzystanie z nich będzie legalne i nie będzie się wiązało z koniecznością opłacenia dotkliwych kar finansowych. Właśnie z tego względu zadanie utworzenia zjazdu lub też zjazdu zdecydowanie najlepiej zlecić jest profesjonalistom. Przystąpią oni do tego zadania przy uwzględnieniu najważniejszych zasad prawnych.