You are currently viewing Co to jest beton licowy czyli dodatki do betonu

Co to jest beton licowy czyli dodatki do betonu

Beton jest mieszaniną budowlaną składająca się z cementu wody oraz dwóch rożnych mieszanin kruszyw o różnej średnicy ziaren. Te składniki muszą być oczywiście w różnych proporcjach. Poza tym często do betonu dodaje się specjalne domieszki lub dodatki.

Dodatki do betonu wpływają na wygląd

domieszki do betonuJednym z rodzajów betonu jest beton licowy. Ten rodzaj betonu wykorzystuje się podczas budowy domów o nowoczesnej architekturze. Beton licowy jest bardzo trwałym orz wytrzymałym materiałem. Przy pomocy rożnego rodzaju systemów deskowań oraz poszyć można z betonu uzyskiwań różne kształty oraz rodzaje powierzchni i to w ekonomiczny sposób. Beton licowy posiada różne właściwości, dlatego na rynku istnieją jego aż cztery klasy. Na rodzaj betonu licowego oraz jego wygląd wpływa wiele rzeczy, jak na przykład dodatki do betonu, domieszki do betonu, dodane barwniki, rodzaj deskowań. Poza tym beton licowy może być pokryty środkami antyadhezyjnymi oraz hydrofobizacjami. Wszystkie dodatki do betonu wpływają na jego klasę, wytrzymałość oraz jakość. Jeśli chodzi o wymagania normowe dla betonu licowego, to obecnie obowiązuje norma DIN 18217 o tytule ? Powierzchnie betonu i poszycia deskowań?. W niej można znaleźć między innymi informacje o wyglądzie betonu, jak i o jego estetyce. Każda klasa betonu ma odpowiednie wymogi co do jakości betonu licowego.

Beton jest materiałem, który się nadal rozwija, co jest przyczyną powstawania nowych rodzajów tego materiału budowlanego. Betony różnią się od siebie wyglądem, klasa, plastycznością oraz wytrzymałością.