You are currently viewing Co powinno wyróżniać kojec porodowy dla macior?

Co powinno wyróżniać kojec porodowy dla macior?

W obecnym czasie zwraca się szczególny nacisk na kwestię zapewniania odpowiednich warunków do rozwoju zwierzętom gospodarskim. Dotyczy to również i świń, dla których przeznacza się ostatnio dedykowane kojce porodowe. Wyróżniać się one powinny gwarantowaniem tym zwierzętom odpowiedniego komfortu oraz poziomu bezpieczeństwa.

Kojce porodowe dla loch

komfortowy kojec porodowy dla maciorKojce porodowe dla świń, nazywane również często porodówkami, wyróżniać się powinny pewnymi, ściśle określonymi cechami. Muszą one zaspokajać wymagania dwóch grup technologicznych, czyli loch i ich prosiąt. Wobec tego rodzaju konstrukcji należy mieć więc pewne, ściśle określone wymagania. Do tych zdecydowanie najważniejszych zaliczyć należy z pewnością możliwość bezproblemowego utrzymywania higieny wewnątrz danego kojca. Dodatkowo pamiętać należy o zwróceniu uwagi na ułatwiony dostęp do wody w kojcu, zarówno dla prosiąt jak też i dla lochy. Tej ostatniej zapewnić należy również bezproblemowy dostęp do koryta. Jeżeli chodzi o komfortowy kojec porodowy dla macior, musi wyróżniać się on bezproblemowym zadawaniem pasz do karmników dla prosiąt oraz do koryta dla lochy.

małe macioryKolejną bardzo ważną funkcjonalnością kojca porodowego jest ułatwione utrzymywanie temperatury otoczenia na najbardziej dogodnym dla prosiąt i lochy poziomie. Dodatkowo, konstruktorzy kojca powinni pomyśleć również o zastosowaniu zabezpieczenia przed przypadkowym przygnieceniem przez lochę. Zastosowanie dobrej jakości kojców porodowych odgrywa obecnie bardzo ważną rolę i jest bezpośrednio powiązane z całym szeregiem istotnych zalet. Dzięki nim, w okresie produkcyjnym udaje się znacznie ograniczyć straty prosiąt w okresie porodowym. Dzięki kojcom również, możliwe jest optymalizowanie warunków odchowu, co z kolei przekładać się będzie na uzyskanie maksymalnego tempa wzrostu oraz jakości odsadzonego miotu. Kojce porodowe dla prosiąt oraz loch powinny się zawsze znajdować w osobnych budynkach, czyli tak zwanych chlewniach porodowych.

Zastosowanie kojców porodowych dla loch i prosiąt jest coraz bardziej rozpowszechnione na nowoczesnych gospodarstwach rolnych. Dzięki nim bowiem, bardzo skutecznie można zabezpieczyć się przed nadmiernymi stratami prosiąt z miotu, co byłoby wyjątkowo niekorzystne dla właściciela danego gospodarstwa. Oczywiście, bardzo ważne jest, aby wspomniane kojce wyróżniały się pewnymi, ściśle określonymi cechami. Te nowoczesne, wyposażone są obecnie w cały szereg zróżnicowanych udogodnień, wpływających w znacznym stopniu na komfort przebywających w kojcu świń.