You are currently viewing Co jest potrzebne do wykonania przewiertu?

Co jest potrzebne do wykonania przewiertu?

Bezwykopowe metody naprawy, czy też remontu instalacji, cieszą się coraz większą popularnością. Wszystko ze względu na fakt, że metody te pozwalają na znaczne ograniczenie kosztów remontu na przykład instalacji kanalizacyjnej. Metody te opierają się przede wszystkim na tunelach o przebiegu horyzontalnym, które tworzone są pod powierzchnią gruntu.

Fachowe wykonywanie przewiertów

przewierty gruntoweMetoda taka może być stosowana w przypadku wielu różnych instalacji, które rozlokowane są pod powierzchnią gruntu. W większości sytuacji, stosowanie takiej metody jak głębokie przewierty horyzontalne, nie wpływa w żaden sposób na komunikację na szlakach takich jak drogi, czy też tory kolejowe. Jak widać, stosowanie tej metody pozwala na znaczne ograniczenie wszelkich utrudnień w komunikacji w przypadkach, gdy dana instalacja podziemna, mająca zostać poddana remontowi, krzyżuje się w jakimś punkcie z uczęszczanym szlakiem komunikacyjnym. Zastosowanie przewiertów pozwala jednak także na ograniczenie różnych innych zniszczeń, na przykład pomników przyrody, czy też naruszania struktury konstrukcyjnej zabytków. Nic dziwnego więc, że przewierty są szczególnie często wykorzystywane w miejscach o bardzo dużym zagęszczeniu ludności, mocno zurbanizowanych.

wykonywanie pomiarów geologicznychJak jednak realizowane są w praktyce przewierty? Aby możliwe było utworzenie takiego horyzontalnego tunelu, najpierw należy się upewnić, że jego wykonanie nie naruszy struktury gruntu. W tym celu, jeszcze przed wykonaniem przewiertu, należy wykonać profesjonalne badania geologiczne, które pozwolą to wykluczyć, lub też potwierdzić. Kolejny krok to wykonanie właściwego przewiertu, oczywiście z użyciem odpowiedniej maszyny, nazywanej wiertnicą. Kluczowe jest wykonanie takiego tunelu, którego średnica będzie wystarczająca, aby mogli w nim bezpiecznie pracować osoby, zajmujące się naprawą danej instalacji. Tunel ,aby nie groził zawaleniem, musi być oczywiście odpowiednio umocniony, co w szczególności jest ważne w przypadku gruntu o skłonnościach do osunięć. Tylko w takim przypadku, praca w przewiercie będzie mogła być bezpieczna i komfortowa

, można będzie także uzyskać pełnię korzyści z jego stosowania.

W obecnym czasie coraz bardziej popularne staje się wykorzystywanie bez wykopowych metod naprawy instalacji podziemnych. Takie metody nie tylko są bezpieczniejsze

, ale także pozwalają znacznie ograniczyć koszty danego remontu, czy rozbudowy instalacji. Mogą być one wykorzystywane w przypadku większości instalacji podziemnych, takich jak przykładowo kanalizacja, czy instalacja wodociągowa.

Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej, wejdź na stronę www.wermmer-przewierty.pl!