You are currently viewing Budowa szamba i formalności z tym związane

Budowa szamba i formalności z tym związane

Kiedy zdecydujemy się na zakup działki oddalonej od miasta musimy dobrze sprawdzić, czy posiada ona podłączenie do kanalizacji. W większości przypadków pojawia się z tym problem, a samodzielne doprowadzenie byłoby zbyt kosztowne. Dlatego trzeba przygotować się na szukanie innego rozwiązania, by wywóz nieczystości odbywał się zgodnie z prawem.

Szamba i korzystny cennik

szamba betonoweNajlepiej zacząć od zapoznania się z dokładnymi wymogami dotyczącymi wszelkich pozwoleń na budowę oraz usytuowania zbiornika na działce, aby podczas wywozu nie okazało się, że trzeba całkowicie przebudować kanalizację. Zgodnie z wymogami ochrony środowiska każdy budynek musi posiadać łącze kanalizacyjne, bez względu na umiejscowienie działki. Dlatego plan zagospodarowania terenu znajdujący się w siedzibie gminy powinien uwzględniać jaki rodzaj kanalizacji musi zostać podłączony do budynku. Jako właściciele nieruchomości trzeba więc zaopatrzyć się w szambo, którego koszt montażu opłaca się z własnej kieszeni. Istotne jest uzyskanie pozwolenia na jego wybudowanie, chyba że wcześniej zostało ono uwzględnione w planie zagospodarowania działki, bądź zgłosić zamiar budowy gdy zbiornik nie przekracza 10m3.

szamba betonoweW wielu przypadkach można zdecydować się na szamba betonowe – cennik budowy zazwyczaj jest bardzo korzystny, ale niektóre działki mają również możliwość wykonania samodzielnie szamba poprzez wylanie betonu do wcześniej przygotowanej powierzchni. Należy jednak pamiętać, aby spełniać wszelkie zasady dotyczące umiejscowienia zbiornika w odpowiedniej odległości od budynku oraz studni z wodą doprowadzają do domu. Ze względu na często podnoszące się wody gruntowe należy unikać montażu zbiornika w zagłębieniu, dzięki czemu nieczystości nie wydostaną się na górę. W zależności od zapotrzebowania można zdecydować się na zbiornik o różnych wielkościach, jednak każdy powyżej 5m3 posiada wyższe wymagania dotyczące jego umiejscowienia. Im większy będzie zbiornik, tym rzadziej można decydować się na wywóz, co pozwala również zmniejszyć koszta eksploatacji. Bez względu na to jaki typ zbiornika zdecydujemy się zamontować na swojej posesji należy pamiętać o tym, aby zachować wszelkie zasady budowy szamba. Musi ono znajdować się na odpowiedniej głębokości. W określonej odległości od działek sąsiedzkich, ale również studni z wodą.

Budowa szamba może i nie jest najbardziej ekologicznym rozwiązaniem, jednak w wielu przypadkach nie ma innej możliwości, dlatego wybierając zbiornik musi on być szczelny oraz posiadać wystarczającą wielkość, by nie trzeba było wyjątkowo często zgłaszać jego opróżniania.